(เม็ดสี)การกระจายตัวและการเจียรสําหรับอุตสาหกรรมเม็ดสี

(เม็ดสี)การกระจายตัวและการเจียรสําหรับอุตสาหกรรมเม็ดสี

ในการผลิตสีวางเม็ดสีสารช่วยกระจายตัวน้ําตัวทําละลายร่วมและสื่ออื่น ๆ จะกระจายตัวและบดโดยโรงสีลูกปัดเพื่อให้อนุภาคเม็ดสีมีการกระจายตัวอย่างสม่ําเสมอและเสถียรในระบบวางน้ําภายใต้การกระทําของแรงเฉือน

การประยุกต์ใช้อุปกรณ์เจียรแบบกระจายตัวในเม็ดสี

Material: carbon black Fineness:1-2 micron Recommended model: SF series pin type sand mill Fineness:5-10 micron Recommended model: DF series disc type sand mill  

แนะนําผลิตภัณฑ์