(นาโน)Dispersion and Grinding Solution for Nano Material

(นาโน)Dispersion and Grinding Solution for Nano Material

หลังจากหลายปีของการลงทุน R&D และการวิจัยทางเทคนิค Rucca ได้พัฒนาชุดระบบแบบบูรณาการ รวมถึงการดูดวัสดุ การกระจายตัว และการเจียร ซึ่งได้นําโซลูชัน "มิติ" ที่แตกต่างกันมาสู่อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ และประสบความสําเร็จในการนําไปใช้กับผู้ผลิตวัสดุนาโนรายใหม่ในประเทศรายใหญ่

การประยุกต์ใช้เครื่อง IDS Online Disperser บนวัสดุนาโน

Application: battery flame retardant material Material: silicon powder Recommended model: SF series rod pin sand mill Final fineness: D90=600nm Solid content: 30% silica powder  

แนะนําผลิตภัณฑ์