(nano)สารละลายกระจายตัวและบดสําหรับวัสดุนาโน

(nano)สารละลายกระจายตัวและบดสําหรับวัสดุนาโน

หลังจากหลายปีของการลงทุน R&D และการวิจัยทางเทคนิค Rucca ได้พัฒนาชุดระบบแบบบูรณาการรวมถึงการดูดวัสดุการกระจายตัวและการบดซึ่งได้นําโซลูชั่น "มิติ" ที่แตกต่างกันมาสู่อุตสาหกรรมวัสดุใหม่และประสบความสําเร็จในการนําไปใช้กับผู้ผลิตวัสดุนาโนใหม่ในประเทศรายใหญ่

การประยุกต์ใช้เครื่องกระจาย IDS ออนไลน์บนวัสดุนาโน

ใบสมัคร: วัสดุสารหน่วงไฟแบตเตอรี่วัสดุ: ผงซิลิกอนแนะนํารุ่น: SF ชุดก้านขาทรายโรงสีความละเอียดสุดท้าย: D90 = 600nm ปริมาณของแข็ง: ผงซิลิกา 30%

แนะนําผลิตภัณฑ์