เครื่องบรรจุ

เครื่องบรรจุ

เครื่องบรรจุ (เครื่องบรรจุกึ่งอัตโนมัติ) ใช้วิธีการวัดแบบกราวิเมตริกโดยการชั่งน้ําหนักสัญญาณเอาต์พุตเซ็นเซอร์เพื่อควบคุมการเปิดวาล์วชาร์จเพื่อให้ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของการบรรจุอัตโนมัติ โดยติดตั้ง

ประเภท